אודות המרכז

מטרותיו תהיינה:

 • יצירת מרחב למפגשים ולתפילה בקרב נוצרים מזרמים שונים לאור כוחה הרוחני של קיארה לוביקליצירת אחדות
 • קידום כבוד, סובלנות, והיכולת לחיות יחד דרך קידום ידע הדדי ודיאלוג בקרב מאמיני הדתות השונות
 • הצעת מרחב לימוד ומחקר בתחומים בין-תרבותיים, אקומניים, ובין-דתיים
 • הצעת מפגשים סביב נושאים שונים, קורסים של צמיחה רוחנית ופעילות התנדבותית לבוגרים ולנוער ברמה המקומית והבינלאומית; לספק לנוער נוצרי הזדמנויות הכוונה לדרך חיים, באתרים קדושים שונים הקשורים לחייו של ישוע
  • הצעת מפגשים וקורסי צמיחה רוחנית לנוער ולמחנכים, במיוחד בתחום החינוך לשלום
  • יצירת שבילים בין-תרבותיים לצליינים ולמבקרים בארץ הקודש על-מנת לפתח תרבות דיאלוג דרך ידע של אמנות והאתרים הקדושים
  • הצעת מסר של אחווה ושלום גם למבקרים המקומיים האקראיים, ולתושבי הסביבה

המרכז הבינלאומי לאחדות ושלום

התכנית מורכבת מבניה של מרכז לרוחניות, לימוד, דיאלוג וצמיחה.

 • הכוונהלדרך חיים
 • מפגשי תפילה לאחדות ושלום
 • הסברת פנים לצליינים ומבקרים דרך תכניות תרבותיות וחינוכיות
 • פעילויות המציעות חינוך לשלום לצעירים, משפחות, אנשי מקצוע בתחום, מחנכים וכו׳
 • מרגוע ובילוי למשפחות, עם בניית פארק, מתקנים לילדים, ושטחים לקונצרטים והצגות

להשגת מטרות אלה, המרכז יארח:

 • סמינרים וכנסים על דיאלוג אקומני ודיאלוג בין-דתי (יהודי-נוצרי, מוסלמי-נוצרי, יהודי-נוצרי-מוסלמי)
 • תערוכות בנושאים שונים הקשורים לחייה של קיארה לוביקולתנועת הפוקולרה
 • קורסים בדיאלוג בקרב נוצרים הניתן בשיתוף עם קתדרת הפטריארך אתנגורס הראשוןקיארה לוביקשל אוניברסיטת סופיה, עם תשומת-לב מיוחדת למערכת היחסים בין הכנסיה הקתולית, הכנסיות האורתודוקסיות, והכנסיות האורתודוקסיות המזרחיות.
 • לימודי תרבות של כח רוחני ליצירת אחדות, בשיתוף עם Abba School
  • קורסים בצמיחה רוחנית בכתבי הקודש

בסביבה המגוונת והמורכבת של ירושלים, מרכז זה לאחדות ושלום שואף להיות פתוח לאנשים במגוון גילאים, תרבויות, אמונות ומוצאים. מרכז זה יאפשר ויעודד פגישה והכרות של האחר, ויטפח חוויית אחווה אמיתית. הוא ישמש במיוחד כמרחב ייחודי בו צעירים מרקעים שונים עשויים לגלות אחד את השני כשותפים לבניית עתיד טוב יותר יחד.

מנובמבר 2016 עד מרץ 2018 בוצעו חפירות ארכיאולוגיות על-מנת לקבוע האם יש ממצאים הדורשים תכנית שימור מיוחדת. כאשר שלב זה הושלם, ניתן האישור ואנו נמצאים עתה בתהליך להצגת תכניות מפורטות לרשויות להשגת היתר בניה.

פרוייקט הבניה

ביום 02.08.2016 הועדה המחוזית של ירושלים אישרה סופית את תכנית ״מרכז המבקרים פוקולרה״.

המרכז מתוכנן כמבנה רב תכליתי המתאים לאירוח אירועים ויוזמות מקומיות ובינלאומיות. המרכז יתפרש על-פני שתי קומות בשטח כולל של 1,180 מ״ר: קומה תחתונה המורכבת ממחיצות מודולריות עם אפשרות לאולמות כנסים, אזור תערוכות, ספריה וחדר תפילה; הקומה העליונה תכלול אודיטוריום ל-150 איש, איזור אדמיניסטרטיבי ובית קפה.

חלק מהותי וחשוב של הפרוייקט הוא השטחים הפתוחים מסביב של כמעט 8,000 מ״ר, המחולקים בין שטחי מנוחה ושטחים ירוקים, ובכך תורמים להתערות חברתית ופעילויות אינטראקטיביות.

אנו קוראים לכולם לקחת חלק בהגשמת המרכז הבינלאומי לאחדות ושלום בירושלים.
כל יוזמה מכל מקום בעולם ברוכה.

בנו איתנו!

צור קשר

גלריה

בנו איתנו

פוקולרה

אודות המרכז

דף הבית

Cookie Policy
Privacy Policy