Christian Media Center

ב- 27 במרץ התכנסו חברי הקבוצות השונות והתנועות החדשות הנוכחות בארץ הקודש באמאוס ניקופוליס, אצל קהילת בני האושר, על מנת להתכונן לחג השבועות הקרב ובא. הפגישה נפתחה בסעודת אדון, בראשות האב דיוויד ניוהאוס, מתאם הסינוד.

פגישה זו נכללה במסגרת המסע הסינודלי וההיענות לרצונו של האפיפיור פרנציסקוס, שכן בשלב ראשון הפגישה מיושמת בממד המקומי. היוזמה היא המשך לפועלו של הפטריארך הלטיני של ירושלים, פיירבטיסטה פיצבאלה, שקרא לתנועות ולקבוצות החדשות לצמוח באמצעות היכרות הדדית, בהתחשב בכך שכל מתנה וחסד מיוחדים המאפיינים כל אחת מהתנועות והקבוצות הללו אינו אלא תרומה שניתן לחלוק עם הכנסייה המקומית.

האב דיוויד ניוהאוס רכז הסינוד "אנחנו באמת צריכים לשפוך בתוכנו את רוח הקודש כדי להישאר איתנים, לעמוד בראש מורם, להיות עדים לתחיית המתים, לשיר בשמחה גדולה עבור הקבוצות והתנועות החדשות האלה. יש לנו מה ללמוד. אני מאחל לתנועות החדשות הללו שהן חלק מהכנסייה שחיה את חווית ההליכה המשותפת בארץ הקודש לתרום להתחדשות הזו שאנו שואפים לחיות דרך הסינוד הזה".

בתום סעודת האדון, נכנסו המשתתפים ל מוזיאון לחיות רגעי השתתפות, שאינם אלא ביטוי לרצונו של הפטריארך, אשר הדגיש כי המציאות החדשה אינה אלא סימן להשגחה אלוהית ולרצון האל, והוסיף כי נוכחותן של הקבוצות הכריזמטיות היא חלק מכונן לזהות של הכנסייה כיום.

Video and news article was made and published by Christian Media Center

ליובה רדקה קהילת קוינוניה, יוחנן המטביל "כשהאב דוד הרים את לחם הקודש, מה שבאמת נגע בי באותו הרגע זה שאנחנו באמאוס, כי באותו רגע ישוע עצמו הרים את הלחם ובירך אותו, ואז נפקחו עיניהם של שני התלמידים. כמו כן, האדון רוצה לתת לנו עוד משהו. הוא רוצה לתת לנו מתנה וחסד מיוחדים: כאילו הוא אסף אותנו כאן באמאוס כדי לפקוח את עינינו ולהוביל אותנו לחג הפסחא ואחר כך לחג השבועות.

מטרת המפגש הייתה גם להכין את חג השבועות לשנה זו. במפגשי הדיון בלטה העובדה כי המסע הסינודלי הוא תהליך של שותפות והכרות, שמתחיל בצעדים קטנים, תחילה בהקשבה הדדית ובתרומות מוחשיות שיכולות לשנות את העולם, כפי שקרה בכנסייה מלכתחילה. בחג השבועות, הפחד הובס והבשורה על המשיח שקם לתחייה יצאה לדרך .